Znaleziono 7 artykułów

Agnieszka Woynarowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Agnieszka Woynarowska s. 7-8
Pedagogika specjalna i paradygmat myślenia krytycznego – o jednej z możliwych odsłon tożsamości tej dyscypliny Agnieszka Woynarowska s. 113-125
Trójmiejskie praktyki wspomagania aktywnoœci zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną Agnieszka Woynarowska s. 113-123
Pytania o sens – pedagoga specjalnego refleksji kilka Agnieszka Woynarowska s. 116-126
Niepełnosprawność intelektualna w dyskursach terapeutów Agnieszka Woynarowska s. 125-136
Zadania szkół przysposabiających do pracy jako miejsc wsparcia dorastania młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną do bycia dorosłym Agnieszka Woynarowska s. 163-183
Znaczenia nadawane wsparciu w dorosłości i własnej w nim roli przez terapeutów dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną Jolanta Rzeźnicka-Krupa Agnieszka Woynarowska s. 174-185