Znaleziono 2 artykuły

Dariusz Wróbel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postawy polityczne elit w Polsce w pierwszej połowie XV wieku w świetle aktów procesu polsko-krzyżackiego z lat 1422-1423 Dariusz Wróbel s. 35-58
Kwestia krzyżacka a wschodnia polityka Kazimierza Wielkiego po roku 1343 Dariusz Wróbel s. 136-187