Znaleziono 20 artykułów

Bartosz Wróblewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Legalizm monarchiczny jako istotny czynnik stabilizacji politycznej w świecie arabskim Bartosz Wróblewski s. 5-14
Transjordania pomiędzy panarabizmem a Imperium Brytyjskim (1920-1948) Bartosz Wróblewski s. 21-35
Ofiara wieczysta a problem regionalnych sporów podatkowych w początkach obrad Sejmu Wielkiego Bartosz Wróblewski s. 71-93
Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec sojuszu egipsko-radzieckiego w latach 1971-1976 Bartosz Wróblewski s. 93-100
Fundamentalizm muzułmański na przykładzie działalności Braci Muzułmanów w Egipcie i Jordanii Bartosz Wróblewski s. 113-122
Sprawa deportacji Johna Bagota Glubba z Jordanii : z badań nad kryzysem dominacji brytyjskiej w świecie arabskim w 1956 r. Bartosz Wróblewski s. 120-133
    Zacytuj
  • Udostępnij
Z badań nad podziałami politycznymi w Jordanii w świetle wyborów powszechnych w roku 1956 Bartosz Wróblewski s. 137-145
Strategia polityczna monarchii jordańskiej w warunkach zagrożenia jej egzystencji – na przykładzie kryzysów w latach 1957, 1970 i 1991 Bartosz Wróblewski s. 144-156
Political cleavages in Jordan: in the light of the general election held in 1956 Bartosz Wróblewski s. 146-155
Turcy i Arabowie wobec idei nacjonalizmu w okresie upadku Imperium Osmańskiego (1908–1925) Bartosz Wróblewski s. 160-170
"Arabia Saudyjska", Jerzy Zdanowski, Warszawa 2004 : [recenzja] Bartosz Wróblewski Jerzy Zdanowski (aut. dzieła rec.) s. 166-168
"Geografia ludnościowa Rosji", Piotr Eberhard, Warszawa 2002 : [recenzja] Bartosz Wróblewski Piotr Eberhard (aut. dzieła rec.) s. 168-169
Turks and Arabs and the idea of nationalism in the period of the decline of the Ottoman Empire (1908–1925) Bartosz Wróblewski s. 171-182
"Liban", Danuta Madeyska, Warszawa 2003 : [recenzja] Bartosz Wróblewski Danuta Madeyska (aut. dzieła rec.) s. 189-191
„Korzystna zależność” – dominacja brytyjska w Jordanii w latach 1946–1956 Bartosz Wróblewski s. 193-201
„Beneficial” dependency – British dominance in Jordan (1946–1956) Bartosz Wróblewski s. 202-211
"Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych : na obszarze Izraela w drugiej połowie XX wieku", Adam Krawczyk, Toruń 2007 : [recenzja] Bartosz Wróblewski Adam Krawczyk (aut. dzieła rec.) s. 291-293
"Historia Arabii Wschodniej", Jerzy Zdanowski, Wrocław 2004 : [recenzja] Bartosz Wróblewski Jerzy Zdanowski (aut. dzieła rec.) s. 297-300
Brytyjskie spojrzenie na plany ekspansji Transjordanii w Palestynie w świetle fragmentów korespondencji Foreign Orfice z lat 1946–1948 Bartosz Wróblewski s. 332-340
The British Perspective on Plans to Expand Transjordan into Palestine in Light of Extracts of Foreign Office Correspondence in 1946–1948 Bartosz Wróblewski s. 341-349