Znaleziono 1 artykuł

Urszula Wrótniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Refleksje nad rozwojem społecznym dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w kontekście przygotowania go do podjęcia roli ucznia Urszula Wrótniak s. 51-60