Znaleziono 2 artykuły

Jerzy Wratny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Naruszenie obowiązku sumienności i staranności w pracy jako przesłanka odpowiedzialności materialnej pracownika Jerzy Wratny s. 15-26
Problem środków podnoszenia dyscypliny pracy w perspektywie przewidywalnej reformy prawa pracy Jerzy Wratny s. 34-50