Znaleziono 6 artykułów

Halina Wrońska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie i specyfika dialogu w katechezie Halina Wrońska s. 39-50
Znaczenie wspólnoty w katechetycznym przepowiadaniu Słowa Bożego Halina Wrońska s. 53-59
Formy oddziaływania wychowawczo-katechetycznego w założeniach i praktyce CMW Halina Wrońska s. 155-179
Programowanie katechetyczne służące dynamizowaniu katechezy Halina Wrońska s. 175-186
Wychowawca wobec konfliktów w grupie Halina Wrońska s. 213-222
"Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne. Studium pastoralno-katechetyczne", Halina Wrońska, Lublin 2007 : [recenzja] Marek Marczewski Halina Wrońska (aut. dzieła rec.) s. 453-457