Znaleziono 3 artykuły

Milena Wrońska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Innowacja pedagogiczna "W krainie głosek i liter – przygotowanie do nauki czytania i pisania metodą glottodydaktyki" Agnieszka Mrozik Milena Wrońska s. 67-73
Edukacja lingwistyczna w zakresie języka ojczystego w przedszkolu – propozycje ćwiczeń i zabaw językowych Milena Wrońska s. 74-78
"Zabawy z wodą" : scenariusz zajęć dla dzieci pięcioletnich Milena Wrońska s. 106-108