Znaleziono 13 artykułów

Małgorzata Wrzołek-Romańczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany w ustawach spółdzielczych wprowadzone ustawą z 3 czerwca 2005 r. (cz. II) Małgorzata Wrzołek-Romańczuk s. 9-17
Wybrane zagadnienia z pogranicza postępowania wewnątrzspółdzielczego i sądowego Małgorzata Wrzołek-Romańczuk s. 12-27
Krajowy Rejestr Sądowy - u progu XXI wieku Małgorzata Wrzołek-Romańczuk s. 12-21
O postępowaniu wewnątrzspółdzielczym po nowelizacji prawa spółdzielczego Małgorzata Wrzołek-Romańczuk s. 16-20
O postępowaniu wewnątrzspółdzielczym po nowelizacji prawa spółdzielczego Małgorzata Wrzołek-Romańczuk s. 16-20
Kilka uwag w sprawie środków prawnych służących zwalczaniu dyskryminacji na rynku pracy Maria Staszkiewicz-Skowrońska Małgorzata Wrzołek-Romańczuk s. 18-26
Rejestr handlowy - postępowanie w sprawach z zakresu rejestru handlowego : część 2 Małgorzata Wrzołek-Romańczuk s. 19-28
Rejestr handlowy - zagadnienia materialnoprawne i procesowe : część 1 : materialnoprawna problematyka rejestru handlowego Małgorzata Wrzołek-Romańczuk s. 23-32
Rejestr spółdzielni po nowelizacji Małgorzata Wrzołek-Romańczuk s. 46-52
Zmiany w ustawach spółdzielczych wprowadzone ustawą z 3 czerwca 2005 r. – cz. I Małgorzata Wrzołek-Romańczuk s. 79-91
Sprostać wymogom współczesności Małgorzata Wrzołek-Romańczuk s. 85-90
Obowiązki informacyjne spółdzielni a ochrona danych osobowych Małgorzata Wrzołek-Romańczuk s. 103-112
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 6 lutego 1996 r. III CZP 4 Małgorzata Wrzołek-Romańczuk s. 253-258