Znaleziono 5 artykułów

Stefan Wurzel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawowe zagadnienia prawa celnego Stefan Wurzel s. 58-85
Czy wręczający korzyść majątkową urzędnikowi zawsze działa w warunkach uzasadniających wymiar kary grzywny stosownie do art. 42 § 2 k.k.? Stefan Wurzel s. 78-80
Studium specjalistyczne z prawa karnego skarbowego Stefan Wurzel s. 81-83
Nowe przepisy dewizowe i ich stosunek do niektórych przepisów części szczegółowej ustawy karnej skarbowej Stefan Wurzel s. 84-94
"Ustawa kama skarbowa", Zygfryd Siwik, Wrocław 1992 : [recenzja] Stefan Wurzel Zygfryd Siwik (aut. dzieła rec.) s. 100-101