Znaleziono 1 artykuł

W.J. Wysocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kościół i prymas Stefan Wyszyński 1956–1966", red. A. Dziurok, W.J. Wysocki, Katowice–Kraków 2008 : [recenzja] Henryk Olszar A. Dziurok (aut. dzieła rec.) W.J. Wysocki (aut. dzieła rec.) s. 217-218