Znaleziono 2 artykuły

Agnieszka Złota

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przestrzenne realizacje kategorii opresji jako strategia poetyckiej rekonstrukcji modelu „wyobraźni opresyjnej” na przykładzie wierszy Barbary Strzelbickiej Agnieszka Złota s. 61-69
Realizacje modelu antropologii transgresyjnej w dramatach Juliusza Słowackiego Agnieszka Złota Grzegorz Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 183-188