Znaleziono 19 artykułów

Tomasz Załuski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Tomasz Załuski s. 7-9
Świat podzielony : geopolityka sztuki według KwieKulik Tomasz Załuski s. 19-41
Foreword Tomasz Załuski s. 42-43
Performance i powtórzenie Tomasz Załuski s. 48
Ontologia jako koegzystencjalna analityka „bycia-z” Tomasz Załuski s. 49-74
Powtórzenie i krytyczny dyskurs o sztuce performance Tomasz Załuski s. 49-60
Umberto Eco : powtórzenie i pozaestetyczny sens awangardy Tomasz Załuski s. 69-101
Kilka uwag o pomysłowości (wit) u Locke'a Tomasz Załuski s. 71-82
KwieKulik i konceptualizm w uwarunkowaniach PRL-u : przyczynek do analizy problemu Tomasz Załuski s. 79-88
i Tomasz Załuski s. 106-136
Wstęp Tomasz Załuski s. 114-116
Performance and Repetition – Foreword Tomasz Załuski s. 118
Repetition and the Critical Discourse on Performance Art Tomasz Załuski s. 118-119
Art on the Move Tomasz Załuski s. 151-152
The divided world : The geopolitics of art according to KwieKulik Tomasz Załuski s. 153
Arthur Danto: powtórzenie a różnica pomiędzy sztuką i nie-sztuką Tomasz Załuski s. 155-185
KwieKulik and Conceptualism in the People’s Republic of Poland (PRL) : a Contribution to the Problem Analysis Tomasz Załuski s. 176-177
Pomiędzy nihilizmem i mitem: wartości, estetyka i polityka w "Sensie świata" Jeana-Luca Nancy'ego Jeffrey S. Librett Tomasz Załuski (tłum.) s. 193-215
Praktyka świata: graniczna kosmologia Jean-Luc Nancy’ego pomiędzy teorią i historią Jeffrey S. Librett Tomasz Załuski (tłum.) s. 251-269