Znaleziono 9 artykułów

Sławomir Zabraniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Urzędnicy konsystorza wieluńskiego w latach 1660-1763 Sławomir Zabraniak s. 5-24
Z dziejów kapituły kolegiackiej w Wieluniu (XV w. – 1766 r.) : prałaci Sławomir Zabraniak s. 7-36
Wkład klasztorów w duszpasterstwo parafialne w archidiakonacie wieluńskim (1660–1763) Sławomir Zabraniak s. 7-19
Do stóp Maryi : Wieluńskie pielgrzymowanie Sławomir Zabraniak s. 21-32
Dekanat Szadkowski i jego dziekani w latach 1660–1763 Sławomir Zabraniak s. 45-64
Przemiany społeczno-demograficzne w archidiakonacie wieluńskim w latach 1660-1763 Sławomir Zabraniak s. 51-68
"Wieluński Ośrodek kościelny w okresie staropolskim", Sławomir Zabraniak, Lublin 2004 : [recenzja] Anna Kowalska-Pietrzak Sławomir Zabraniak s. 167-172
"Monografia Gminy Osjaków", Jan Książek (red.), Wieluń 2012 : [recenzja] Sławomir Zabraniak Jan Książek (aut. dzieła rec.) s. 184-188
"Persona non grata. Biskup Ignacy Tokarczuk i władze PRL", Sabina Bober, Lublin 2005 : [recenzja] Sławomir Zabraniak Sabina Bober (aut. dzieła rec.) s. 215-218