Znaleziono 2 artykuły

Igor Zachariasz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawne uwarunkowania efektywności planów zagospodarowania przestrzennego w Polsce Igor Zachariasz s. 5-16
Skuteczność planowania przestrzennego na poziomie lokalnym a partycypacja społeczna Aleksander Nelicki Igor Zachariasz s. 97-108