Znaleziono 3 artykuły

Tamara Zacharuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w roli studenta w WSRP w Siedlcach Tamara Zacharuk s. 90-95
Resocjalizacja w warunkach edukacji inkluzyjnej Tamara Zacharuk s. 221-229
Projekt "Praca z dziećmi i rodziną - wymiana dobrych praktyk" Tamara Zacharuk s. 388-389