Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Zachuta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane zagadnienia z kryminalistyki : ślady roślinnych pyłków i zarodników Andrzej Zachuta s. 28-50
From the bare footprint to pollen and spores trace : selected issues of forensics Andrzej Zachuta s. 77-97
Ekspertyza jako dowód : (sprawozdanie z konferencji naukowej) Andrzej Zachuta s. 132-145
Prowadzenie rozprawy głównej albo posiedzenia bez udziału oskarżonego w trybie art. 377 kodeksu postępowania karnego Andrzej Zachuta s. 489-503