Znaleziono 3 artykuły

Janusz Zagrodzki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Władysław Strzemiński – obrazy słów Janusz Zagrodzki s. 81-91
Sztuka jako wyraz świadomości artysty Janusz Zagrodzki s. 119-122
Art as an Expression of the Artist’s Awareness Janusz Zagrodzki s. 178-179