Znaleziono 5 artykułów

Bartosz Zając

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"La vérité?" "Quelle vérité?" : eksperymenty z rzeczywistością w kinie niefikcjonalnym lat 60. Bartosz Zając s. 62-75
Obrazy (w) historii: film kompilacyjny i francusko-niemieckie kroniki filmowe w latach 1940-1944 Bartosz Zając s. 91-104
Images in Bartosz Zając s. 134
Wszystko pod kontrolą? : (post)panoptyczne dystopie Haruna Farockiego Bartosz Zając s. 193-205
Wenders w imperium znaków Bartosz Zając s. 193-200