Znaleziono 3 artykuły

Galina Zajcewa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Польские мотивы в наследии М. Горького Galina Zajcewa s. 45-56
Поэтика подтекстa в драмaтургии М. Горького : пьеса "Дачники" Galina Zajcewa s. 101-114
Na drodze do "słowiańskiej wzajemności" Galina Zajcewa Jarosław Strycharski (tłum.) s. 344-348