Znaleziono 6 artykułów

Ilona Zakowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Old age - "how beautiful to be yourself" Ilona Zakowicz s. 47-54
Tanatyczny tryptyk ponowoczesności : kryzys, pornografia i renesans śmierci Ilona Zakowicz s. 56-67
    Zacytuj
  • Udostępnij
A postmodern thanatic triad : crisis, pornography and renaissance of death Ilona Zakowicz s. 59-72
Idea uniwersytetu Wilhelma von Humboldta - kontynuacja czy zmierzch? Ilona Zakowicz s. 62-74
Seniorzy w rodzinie : wybrane sposoby kreowania wizerunków starości i osób starszych w reklamie Ilona Zakowicz s. 65-75
Starzenie się w kulturze młodości : wybrane strategie obrazowania późnej dorosłości w reklamie Ilona Zakowicz s. 381-388