Znaleziono 7 artykułów

Kazimierz Zakrzewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Narodziny demokracji rzymskiej : Trybunat T. Gracchusa Kazimierz Zakrzewski s. 156-157, 50-65
Poprzednik Cezara, L. Cornelius Cinna Kazimierz Zakrzewski s. 132, 64-75
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1995-1997) : Wspomnienia pośmiertne : Tadeusz Koter (1919-1995) Kazimierz Zakrzewski s. 87-89
Ś. p. Konstanty Chyliński Kazimierz Zakrzewski s. 162-163
Upadek świata starożytnego Kazimierz Zakrzewski s. 185-211, 302-303
Polskie prace w dziedzinie historji starożytnej Kazimierz Zakrzewski s. 258-264, 283
Rewolucja rzymska : jej przesłanki polityczne i społeczno-gospodarcze Kazimierz Zakrzewski s. 427-468, 538-540