Znaleziono 4 artykuły

Lidia Zaręba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową w przedszkolu i klasach I – III Lidia Zaręba s. 27-31
Technika swobodnego tekstu elementem kształcenia języka i twórczego myślenia dziecka Lidia Zaręba s. 27-31
Czas wolny jako stymulator rozwoju dziecka – propozycje działań plastycznych Lidia Zaręba s. 28-34
Książki z zakresu edukacji seksualnej dla dzieci w wieku przedszkolnym niwelujące niepożądane zachowania Lidia Zaręba s. 89-92