Znaleziono 2 artykuły

Joanna Zawodniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozważania o zmiennym charakterze motywacji na lekcji języka angielskiego jako obcego wśród uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Mariusz Kruk Joanna Zawodniak s. 135-149
Language mosaic and its place in developing young L2 learner operational thought Joanna Zawodniak s. 165-175