Znaleziono 5 artykułów

Igor Zduński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regulacje prawne w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych i ich realizacja w pracy Igor Zduński s. 77-94
Arbitraż i mediacja w jednym : legislacyjno-nowatorski status wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Igor Zduński s. 129-144
Aspekty prawno-karne błędu w sztuce medycznej przy eksperymencie medycznym Igor Zduński s. 137-152
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Nowa Elektroniczna Księga Wieczysta w obrocie nieruchomościami" Igor Zduński s. 189-203
Prawokarne aspekty wielokulturowości w Polsce Igor Zduński s. 201-220