Znaleziono 4 artykuły

Gerhard Zecha

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Utopias in ethics : common visions, scientific conceptions, meta-scientific assumptions Gerhard Zecha s. 135-151
Czy etyka jest nauką? Gerhard Zecha s. 155-169
Relatywizm wartości i przemiany wartościowania : uwagi krytyczne ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej filozofii wychowania Gerhard Zecha s. 177-187
Rozważania dotyczące pojęcia krytyki naukowej Gerhard Zecha s. 209-214