Znaleziono 6 artykułów

Paweł Ziemiański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nascent Entrepreneurship and the Role of Self-Efficacy Paweł Ziemiański Krzysztof Zięba s. 27-36
Zarządzanie różnorodnością jako metoda przełamywania stereotypów i uprzedzeń dotyczących pracowników w wieku okołoemerytalnym : przykłady dobrych praktyk Katarzyna Stankiewicz Paweł Ziemiański s. 39-50
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wybrane determinanty kształtowania się stereotypów dotyczących pracowników w wieku 55+ Katarzyna Stankiewicz Paweł Ziemiański s. 55-64
Znaczenie źródeł poczucia samoskuteczności u początkujących przedsiębiorców : raport z badań Paweł Ziemiański Krzysztof Zięba s. 91-97
Poczucie samoskuteczności a nadmierne zaangażowanie w działaniach przedsiębiorców : model teoretyczny Paweł Ziemiański Krzysztof Zięba s. 196-205
Samoocena kompetencji przedsiębiorczych i szacowane prawdopodobieństwo rozpoczęcia działalności gospodarczej a doświadczenia przedsiębiorcze w rodzinie Michał Tomczak Paweł Ziemiański s. 407-418