Znaleziono 3 artykuły

Piotr Ziemski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spory wokół filozofii Juliana Ochorowicza Piotr Ziemski s. 171-185
Trzecie Seminarium Historyków Filozofii Polskiej Piotr Ziemski s. 410-413
Roczne seminaria Zakładu Historii Filozofii Polskiej Instytutu Filozofii UW Piotr Ziemski s. 414-416