Znaleziono 10 artykułów

Emilia Zimnica-Kuzioła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Doświadczenie religijne - perspektywa teologiczna i socjologiczna Emilia Zimnica-Kuzioła s. 61-78
Problemy społeczne w polskich utworach dramatycznych po 1989 roku Michał Jakubik Emilia Zimnica-Kuzioła s. 61-66
Człowiek wobec transcendencji - trzy stanowiska dotyczące ateizmu Emilia Zimnica-Kuzioła s. 67-92
Krytyka teatralna - pomiędzy mainstreamem a demokratycznym Hyde Parkiem Emilia Zimnica-Kuzioła s. 91-99
Metodologiczne aspekty badania sfery sacrum Emilia Zimnica-Kuzioła s. 99-114
Stosunek Polaków do osoby i nauczania Jana Pawła II po 2005 r. na podstawie komunikatów CBOS Emilia Zimnica-Kuzioła s. 229-237
Kryzys wiary i możliwości jego przezwyciężenia w okresie adolescencji Emilia Zimnica-Kuzioła s. 241-251
Relacje na temat spotkań z Janem Pawłem II, autorytetem religijnym współczesności Emilia Zimnica-Kuzioła s. 265-277
Religijność współczesnych chrześcijan : próba typologii Emilia Zimnica-Kuzioła s. 347-363
Richard Dawkins contra Alister McGrath - polemika współczesnych uczonych na temat religii Emilia Zimnica-Kuzioła s. 477-479