Znaleziono 6 artykułów

Stanisław Zimoch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O poczqtku i zakończeniu biegu okresu uprzedniego skazania Stanisław Zimoch s. 74-82
Glosa do postanowienia Sąsu Najwyższego z dnia 16 czerwca 1986 r., KZ 33 Stanisław Zimoch s. 82-86
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 1977 r. I KR 5 Stanisław Zimoch s. 105-109
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 1977 r. (Rw 199 Stanisław Zimoch s. 108-112
Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 21 listopada 1991 r. w sprawie niektórych kwestii związanych z niezawisłością oraz etyką zawodową sędziów Stanisław Zimoch s. 118
Glosa do wyroku Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 lutego 1993 r. (V Kr 36 Stanisław Zimoch s. 195-200