Znaleziono 10 artykułów

Zdzisław Zmigryder-Konopka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wystąpienie władzy rzymskiej przeciw Bachanaljom italskim Zdzisław Zmigryder-Konopka s. 131-132, 19-63
Charun i Tuchulcha : dziwy zaświata etruskiego Zdzisław Zmigryder-Konopka s. 155, 25-34
U źródeł rzymskiej procedury karnej : Si qui hominem liberum dolo sciens morti duit, paricidas esto Zdzisław Zmigryder-Konopka s. 157-184
"La règle de droit et la loi dans l'antiquité classique", V. Arango-Ruiz, Le Caire, 1938 : [recenzja] Zdzisław Zmigryder-Konopka V. Arango-Ruiz (aut. dzieła rec.) s. 158-159
"Der Ursprung des Alphabets", Hans Bauer, Leipzig 1937 : [recenzja] Zdzisław Zmigryder-Konopka Hans Bauer (aut. dzieła rec.) s. 159-160
"Oktawian August", M. St. Popławski, Lublin, 1938 : [recenzja] Zdzisław Zmigryder-Konopka M. St. Popławski (aut. dzieła rec.) s. 160-161
"Die Etruskischen Zahlwörter", Fr. Slotty, "Archiv Orientalni", IX, 1937, s. 379-404 : [recenzja] Zdzisław Zmigryder-Konopka Fr. Slotty (aut. dzieła rec.) s. 161-163
O kategorii t. zw. Aerarii Zdzisław Zmigryder-Konopka s. 215-233, 282
Historja ustroju Rzplitej Rzymskiej Zdzisław Zmigryder-Konopka s. 311-355
Istota prawna relegacji obywatela rzymskiego Zdzisław Zmigryder-Konopka s. 469-500, 540