Znaleziono 11 artykułów

Elżbieta Znamierowska-Rakk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Położenie mniejszości bułgarskiej w państwie greckim (1919-1927) Elżbieta Znamierowska-Rakk s. 3-14
Sprawa bułgarsko-jugosłowiańskiej współpracy wojskowej po przewrocie w Bułgarii 9 września 1944 roku Elżbieta Znamierowska-Rakk s. 5-30
Bułgarsko-jugosłowiańska gra o Macedonię Piryńską jesienią 1944 r. Elżbieta Znamierowska-Rakk s. 19-36
"Apogeum" zbliżenia południowosłowiańskiego po II wojnie światowej : porozumienia Bułgarii i Jugosławii w 1947 r. (1 sierpnia w Bled oraz 27 listopada w Ewksinogradzie) Elżbieta Znamierowska-Rakk s. 55-84
Projekty unifikacji państw bałkańskich w latach II wojny światowej Elżbieta Znamierowska-Rakk s. 85-97
Macedonizacja Piryńskiego Kraju (1946-1947) Elżbieta Znamierowska-Rakk s. 127-147
"Partie opozycyjne w Bułgarii 1944-1948", Jerzy Jackowicz, Warszawa 1997 : [recenzja] Elżbieta Znamierowska-Rakk Jerzy Jackowicz (aut. dzieła rec.) s. 159-164
Komunizacja Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1948 Elżbieta Znamierowska-Rakk s. 179-200
Dziennik Georgi Dymitrowa - świadectwo lęku oraz interioryzacji utopii komunizmu Elżbieta Znamierowska-Rakk s. 207-223
"Dnewnik (9 mart 1933 - 6 fewruari 1949)", Georgi Dimitrow, Sofija 1997 : [recenzja] Elżbieta Znamierowska-Rakk Georgi Dimitrow (aut. dzieła rec.) s. 246-252
"Historia Bałkanów (1804-1945)", Stevan Pavlovitch, Warszawa 2009 : [recenzja] Elżbieta Znamierowska-Rakk Stevan Pavlovitch (aut. dzieła rec.) s. 384-385