Znaleziono 1 artykuł

Wadim Zołotariow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Żydzi w kierowniczych organach ukraińskiego NKWD w latach 1929–1939 w świetle archiwów ukraińskich Jurij Szapował Wadim Zołotariow s. 191-222