Znaleziono 1 artykuł

Ryszard Zuber

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uogólnione presupozycje, asercje i kwantyfikatory Ryszard Zuber s. 173-193