Znaleziono 2 artykuły

Tomasz Związek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Testament młynarza z Koła : przyczynek do badań nad późnośredniowiecznym młynarstwem na ziemiach polskich Tomasz Związek s. 154-168
Uwagi w związku z edycją „Ksiąg celnych Korony z drugiej połowy XVI wieku”, wyd. Szymon Kazusek, Wydawnictwo Uniwersytet u Jana Kochanowskiego, Kielce 2017 Tomasz Związek s. 395-420