Znaleziono 4 artykuły

Ewa Zwierzchoń-Grabowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Internetowe słowniki specjalistyczne jako narzędzie pracy tłumacza tekstów specjalistycznych Ewa Zwierzchoń-Grabowska s. 163-187
Okulograficzne wsparcie badań nad procesem tłumaczenia pisemnego Ewa Zwierzchoń-Grabowska s. 199-210
Analiza tłumaczeń interlingwalnych a parametry okulograficzne Ewa Zwierzchoń-Grabowska s. 205-213
"Die deutsche Sprache, Literatur und Kultur in (deutsch-polnischer) Interaktion" : międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich, Zielona Góra, 17-19 czerwca 2011 r. Ewa Zwierzchoń-Grabowska s. 341-346