Znaleziono 3 artykuły

A. A. Zworykin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Sowriemiennyj kapitalizm i tiechnika", A. A. Zworykin, Moskwa 1954 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski A. A. Zworykin (aut. dzieła rec.) s. 175-177
Dyskusja o periodyzacji historii nauki Eugeniusz Olszewski I. J. Konfiedieratow (aut. dzieła rec.) A. A. Zworykin (aut. dzieła rec.) s. 381-384
"Istorija tiechniki", A. A. Zworykin, N. J. Ośmowa, W. J. Czernyszew, S. W. Szuchardin, Moskwa 1962 : [recenzja] W. J. Czernyszew (aut. dzieła rec.) N. J. Ośmowa (aut. dzieła rec.) S. W. Szuchardin (aut. dzieła rec.) A. A. Zworykin (aut. dzieła rec.) s. 592-593