Znaleziono 5 artykułów

Ewa Zygadło-Kozaczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe propozycje kształcenia doktorantów i studentów medycyny w zakresie źródeł informacji medycznej Ewa Zygadło-Kozaczuk s. 173-179
Badanie potrzeb informacyjnych wśród lekarzy – doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: wyniki ankiet z lat 2012 – 2014 Ewa Zygadło-Kozaczuk s. 215-218
Potrzeby lekarzy w zakresie informacji o lekach i terapiach a rola bibliotekarzy medycznych w kształtowaniu potrzeb i umiejętności informacyjnych Ewa Zygadło-Kozaczuk s. 301-310
Rola i rozwój kompetencji bibliotekarzy klinicznych Ewa Zygadło-Kozaczuk s. 351-355
Sprawozdanie z konferencji „Bezpieczna farmakoterapia – jeden problem, różne spojrzenia” Wrocław, 16-17 V 2013 r. Ewa Zygadło-Kozaczuk s. 405-412