Znaleziono 7 artykułów

Derek J. de Solla Price

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czym się różni nauka od techniki Derek J. de Solla Price s. 3-15
The history of science as training and research for administration and political decision-making Derek J. de Solla Price s. 21-24
[I should like to add a footnote...] Derek J. de Solla Price s. 82-83
Regular Patterns in the Organization of Science Derek J. de Solla Price s. 243-248
[I should like to add...] Derek J. de Solla Price s. 274
"Little Science, Big Science", Derek J. de Solla Price, New York-London 1963 : [recenzja] Janusz Thor Derek J. de Solla Price (aut. dzieła rec.) s. 383-385
"Science since Babilon", Derek J. de Solla Price, New Haven 1962 : [recenzja] Janusz Thor Derek J. de Solla Price (aut. dzieła rec.) s. 423-424