Tytuł Rocznik Mazowiecki
ISSN 0080-3529
Wydawca Mazowieckie Towarzystwo Naukowe w Warszawie
Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie
Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Rocznik Mazowiecki
2011, Tom 23