Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
ISSN 1427-969X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
2003, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Motywy podejmowania zachowań ryzykownych i ocena ich konsekwencji w opinii młodzieży szkolnej Łodzi Jan Chodkiewicz Zygfryd Juczyński s. 3-15
Wybrane sposoby kontrolowania agresji dzieci i młodzieży Grażyna Poraj s. 17-26
Stres w pracy a syndrom wypalenia zawodowego u funkcjonariuszy policji Nina Ogińska-Bulik s. 27-35
Stres w pracy, poczucie własnej skuteczności a zespół wypalenia zawodowego u strażaków Martyna Kaflik-Pieróg Nina Ogińska-Bulik s. 37-47
Skala Satysfakcji z Pracy : pomiar poznawczego aspektu ogólnego zadowolenia z pracy Anna M. Zalewska s. 49-61
Reaktywność a zadowolenie z pracy Rafał Jaros Anna M. Zalewska s. 63-75
Osobowość pacjentek z cukrzycą typu 2 Iwona Kocemba s. 77-85
Temperament a poznawczo-behawioralny styl funkcjonowania jednostki Agata Magdalena Wytkowska s. 87-97