Tytuł Problemy Współczesnej Pedagogiki
ISSN 2450-8101
Wydawca Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Problemy Współczesnej Pedagogiki
2015, Tom 1, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szanowni Czytelnicy! Jan Rajmund Paśko s. 5-6
Nauczyciel stymulatorem rozwoju zainteresowań uczniów Elżbieta Buchcic s. 7-23
O komunikacji interpersonalnej – werbalnej, niewerbalnej i wokalnej wymianie sygnałów w kontekście edukacyjnym Agnieszka Chmielowska-Marmucka Bernadetta Górska s. 25-39
Auto- i alloagresywne zachowania i postawy występujące wśród więźniów oraz sposoby zapobiegania im Witold Kędzierski s. 41-55
Organizacja procesu korekcji wad postawy w Tarnowie Krzysztof Leśniak s. 57-70
Ewolucja szkolnego doradztwa zawodowego w ocenie uczniów i studentów Ryszard Mysior s. 71-83
Badanie aksjosfery przyszłego nauczyciela: od modelu do rzeczywistości Yurii Pelekh s. 85-95
Przemoc elektroniczna w świetle badań i refleksji pedagogicznej Katarzyna Potyrała s. 97-107
Konflikt jako kontekst procesu kształcenia Jacek Siewiora s. 109-120
Zasada tolerancji w organizacjach nastawionych na zysk a tolerancja w kontekście edukacyjnym Bogusław Wójcik s. 121-132