Znaleziono 1 artykuł

František Černy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Czeska Praga teatralna a teatralne życie Krakowa", František, Černy, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Joanna Zawadzka František Černy (aut. dzieła rec.) s. 221