Znaleziono 84 artykuły

Joanna Zawadzka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kontakty literackie polsko-szwedzkie w XIX i XX wieku" Joanna Zawadzka s. 40-43
"Struktura polskiego słownictwa teatralnego", Anna Cegieła, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Joanna Zawadzka Anna Cegieła (aut. dzieła rec.) s. 122
"Związki literackie Marii Konopnickiej z północną Polską", Kazimierz Chruściński, "Zeszyty Naukowe UG". Prace Historycznoliterackie 5, Gdańsk 1977 : [recenzja] Joanna Zawadzka Kazimierz Chruściński (aut. dzieła rec.) s. 141
"Nieznajoma z podróży. O >>jednej scenie<< A.Fredry pt. >>Świeczka zgasła<<", Mieczysław Inglot, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 155
"Trzy epizody z dziejów metodologii badań literackich w Polsce", Henryk Markiewicz, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 160
"Powieść popularna w koncepcji Marca Angenot", Barbara Labuda, "Litteraria" X Wrocław 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Barbara Labuda (aut. dzieła rec.) s. 165
"Polskie słownictwo teatralne XIX wieku", Danuta Buttler, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1980) : [recenzja] Joanna Zawadzka Danuta Buttler (aut. dzieła rec.) s. 166
"Drukarze dawnej Polski. Od XV do XVIII wieku. T.3, cz.1: Wielkopolska", Oprac.: A.Kawecka-Gryczowa, K.Korotajowa, J.Sójka, Wrocław 1977 : [recenzja] Joanna Zawadzka s. 167
"Fredro-teatr-literatura", Barbara Pszoniak-Lasocka, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Barbara Pszoniak-Lasocka (aut. dzieła rec.) s. 173
"Jak czytać utwory fabularne", Wincenty Grajewski, Warszawa 1980 : [recenzja] Joanna Zawadzka Wincenty Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 174
"Listy portugalskie", Gabriel Joseph de Guilieragues de La Vergne, Tłum. i wstęp D.Danek, Warszawa 1980 : [recenzja] Joanna Zawadzka Gabriel Joseph de Guilieragues de La Vergne (aut. dzieła rec.) s. 174
"Romantyczne >>odnajdywanie siebie<<", Ireneusz Bittner, "Litteraria".16, Wrocław 1984 : [recenzja] Joanna Zawadzka Ireneusz Bittner (aut. dzieła rec.) s. 177
"Między romantyzmem a egzystencjalizmem. Kilka uwag o polskim teatrze absurdu", Zbigniew Folejewski, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Zbigniew Folejewski (aut. dzieła rec.) s. 178
"Stereotyp fabularny fantastyki naukowej", Antoni Smuszkiewicz, Wrocław 1980 : [recenzja] Joanna Zawadzka Antoni Smuszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 180
Streszczenia prac doktorskich Danuta Dąbrowska Elżbieta Hurnikowa Ewa Jaskułowa Janusz Kordos Piotr Lis Bronisława Palus Eligiusz Przechodzki Marek Pytasz Aleksander Wirpsza Bogusław Wróblewski Joanna Zawadzka s. 181-240
"Karola Huberta Rostworowskiego lekcja teatru", Zdzisław Grzegorski, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Zdzisław Grzegorski (aut. dzieła rec.) s. 182
"Gombrowicz i lęk. Uwagi o >>Diariuszu Rio Parana", Janusz Pawłowski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Joanna Zawadzka Janusz Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 184
">>Po górach, po chmurach<< E.Brylla, czyli współczesna sytuacja jasełek", Maria Jasińska-Wojtkowska, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Maria Jasińska-Wojtkowska (aut. dzieła rec.) s. 184
"Stylizacja gwarowa na przykładzie >>Rodu Gąsieniców<< J.Kapeniaka", Józef Bubak, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Joanna Zawadzka Józef Bubak (aut. dzieła rec.) s. 186
"Autor i jego sobowtór w prozie Witolda Gombrowicza", Ryszard K. Przybylski, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Joanna Zawadzka Ryszard K. Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 192
"Polska w twórczości i działalności Wiktora Hugo", Jerzy Parvi, Warszawa 1977 : [recenzja] Joanna Zawadzka Jerzy Parvi (aut. dzieła rec.) s. 197
"Teatrologia nie zna swoich granic", Andrzej T. kijowski, "Dialog" nr 1 (1980) : [recenzja] Joanna Zawadzka Andrzej T. Kijowski (aut. dzieła rec.) s. 197
"O dramaturgii Tadeusza Micińskiego", Elżbieta Rzewuska, Wrocław 1977 : [recenzja] Joanna Zawadzka Elżbieta Rzewuska (aut. dzieła rec.) s. 201
"Dramaturgia radiowa Jarosława Abramowa", Sława Bardijewska, "Dialog" nr 12 (1977) : [recenzja] Joanna Zawadzka Sława Bardijewska (aut. dzieła rec.) s. 212
"Ogrody romantyków", Ryszard Przybylski, Kraków 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 215
"Projekcja politycznego marzenia. O >>Cudzie, czyli krakowiakach i góralach<< Wojciecha Bogusławskiego", Ryszard Wierzbowski, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.17 : [recenzja] Joanna Zawadzka Ryszard Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 216
"O krakowskich samotnikach", Jan Ciechowicz, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Joanna Zawadzka Jan Ciechowicz (aut. dzieła rec.) s. 221
"Czeska Praga teatralna a teatralne życie Krakowa", František, Černy, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Joanna Zawadzka František Černy (aut. dzieła rec.) s. 221
"Opowiadania fantastyczne Sygurda Wisniowskiego", Andrzej stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne z.81 : [recenzja] Joanna Zawadzka Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 224
"Outsider w prozie polskiej po roku 1956", Hanna Gosk, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1985) : [recenzja] Joanna Zawadzka Hanna Gosk (aut. dzieła rec.) s. 224
"Narrator w powieści Anieli Gruszeckiej >>Przygoda w nieznanym kraju<<", Anna Łebkowska, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.50, Kraków 1984 : [recenzja] Joanna Zawadzka Anna Łebkowska (aut. dzieła rec.) s. 225
"Recepcja dramatów Wiktora Hugo w Polsce w pierwszej połowie XIX w.", Remigiusz Forycki, "Przegląd Humanistyczny" nr 8 (1979) : [recenzja] Joanna Zawadzka Remigiusz Forycki (aut. dzieła rec.) s. 231
"Polskie życie teatralne w Bielsku-Białej w latach międzywojennych", Jan Andrzej Fręś, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Joanna Zawadzka Jan Andrzej Fręś (aut. dzieła rec.) s. 232
"Z zagadnień współczesnej dokumentalistyki filmowej", Marek Hendrykowski, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Joanna Zawadzka Marek Hendrykowski (aut. dzieła rec.) s. 232
"Narodziny, świetność i śmierć Pleonazmusa", Tadeusz Nyczek, "Dialog" nr 11 (1977) : [recenzja] Joanna Zawadzka Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 234
"Teatr Hilarego Meciszewskiego. Teoria i praktyka", Zbigniew Jabłoński, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Joanna Zawadzka Zbigniew Jabłoński (aut. dzieła rec.) s. 235
"Hrabia August, poprzednik Płoszowskiego- o zapomnianej powieści Aleksandra Mańkowskiego", Stanisława Gierulska, "Zeszyty Naukowe WSP Bydgoszcz".Studia Filologiczne z.5, Bydgoszcz 1979 : [recenzja] Joanna Zawadzka Stanisława Gierulska (aut. dzieła rec.) s. 235
"Sztywny gorset emploi. (Stanisławy Wysockiej dwa sezony lubelskie)", Stefan Kruk, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Stefan Kruk (aut. dzieła rec.) s. 240
"Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. S. I.", Red. E.Jankowski, J.Kulczycka-Saloni, Wrocław 1980 : [recenzja] Joanna Zawadzka s. 244
"Figliki Szyfmana", Edward Kosiński, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Joanna Zawadzka Edward Kosiński (aut. dzieła rec.) s. 245
"Burzliwe dzieje teatru instrumentalnego", Małgorzata Komorowska, "Dialog" nr 7 (1978) : [recenzja] Joanna Zawadzka Małgorzata Komorowska (aut. dzieła rec.) s. 247
"Problemy literatury polskiej. S.III", Praca zbiorowa pod red. J. Pelca, Wrocław 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka s. 248
"Krakowska moderna w Łodzi", Anna Kuligowska, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Joanna Zawadzka Anna Kuligowska (aut. dzieła rec.) s. 251
"Kantora >>Teatr Informel<<", Agata Miklaszewska, "Dialog" nr 7 (1978) : [recenzja] Joanna Zawadzka Agata Miklaszewska (aut. dzieła rec.) s. 251
"Czechowicz w teatrze Kantora", Krzysztof Pleśniarowicz, "Dialog" nr 7 (1978) : [recenzja] Joanna Zawadzka Krzysztof Pleśniarowicz (aut. dzieła rec.) s. 251
"Przeciwstawienie: teatr a rytuał", Robert Tułak, "Dialog" nr 9 (1978) : [recenzja] Joanna Zawadzka Robert Tułak (aut. dzieła rec.) s. 253
"Kategoria języków funkcjonalnych w badaniach nad literaturą", Katarzyna Rosner, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Joanna Zawadzka Katarzyna Rosner (aut. dzieła rec.) s. 255
"Od Reja do Boya", Wiktor Weintraub, Warszawa 1977 : [recenzja] Joanna Zawadzka Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 258
"Leon Schiller na progu nowego teatru", Barbara Lasocka, "Dialog" nr 3 (1980) : [recenzja] Joanna Zawadzka Barbara Lasocka (aut. dzieła rec.) s. 269
"Czasopisma polskie w języku francuskim w XVIII wieku", Jerzy Łojek, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" R.XVIII : [recenzja] Joanna Zawadzka Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 275
"Scenografia krakowska w XIX wieku", Kazimierz Nowacki, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Joanna Zawadzka Kazimierz Nowacki (aut. dzieła rec.) s. 277
"Tomasza Łubieńskiego gry z romantyzmem", Anna Błaszkiewicz, "Dialog" nr 2 (1978) : [recenzja] Joanna Zawadzka Anna Błaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 278
"Siedem figur quasi-pamiętnika", Andrzej Zieniewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1984) : [recenzja] Joanna Zawadzka Andrzej Zieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 279
"Wstęp do badań nad klasycyzmem postanisławowskim", Piotr Żbikowski, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie”, Filologia Polska, z.15(54) Rzeszów 1984 : [recenzja] Joanna Zawadzka Piotr Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 281
"Kogo posadzono w tej klasie?", Krzysztof Pleśniarowicz, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Joanna Zawadzka Krzysztof Pleśniarowicz (aut. dzieła rec.) s. 287
"Karol Hubert Rostworowski a teatr krakowski", Jacek Popiel, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Joanna Zawadzka Jacek Popiel (aut. dzieła rec.) s. 289
">>Nadobna Paskwalina<< wobec >>Dafnidy<<", Jan Okoń, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.68, Prace Historycznoliterackie VII, Kraków 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Jan Okoń (aut. dzieła rec.) s. 289
"Ksaiążki Edwarda Krasińskiego, czyli o metodzie", Maria Prussak, "Dialog" nr 1 (1980) : [recenzja] Joanna Zawadzka Maria Prussak (aut. dzieła rec.) s. 299
"Od zamiaru do realizacji (technika dramatyczna Karola Huberta Rostworowskiego). Cz.1", Jacek Popiel, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.53, Kraków 1984 : [recenzja] Joanna Zawadzka Jacek Popiel (aut. dzieła rec.) s. 324
"Z problemów współczesnej kultury literackiej w Polsce", Jan Bełkot, Czesław Niedzielski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIX. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.119, Toruń 1981 : [recenzja] Joanna Zawadzka Jan Bełkot (aut. dzieła rec.) Czesław Niedzielski (aut. dzieła rec.) s. 325
"Teatr Artystyczny Bolesława Leśmiana. Z problemów przełomu teatralnego w Polsce (1893-1913)", Dobrochna Ratajczakowa, Wrocław 1979 : [recenzja] Joanna Zawadzka Dobrochna Ratajczakowa (aut. dzieła rec.) s. 327
"Gest powtórzenia w >>Żywych kamieniach<< Wacława Berenta", Magdalena Popiel, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1983) : [recenzja] Joanna Zawadzka Magdalena Popiel (aut. dzieła rec.) s. 328
"W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych. T.1: Stanowiska. T.1: Interpretacje", Tłum. z różnych języków, Oprac. A.Mencwel, Warszawa 1980 : [recenzja] Joanna Zawadzka s. 336
"Druga reforma teatru? Szkice", Kazimierz Braun, Wrocław 1979 : [recenzja] Joanna Zawadzka Kazimierz Braun (aut. dzieła rec.) s. 337
"Drobne formy narracyjne w literaturze krajowej (przyczynek genologiczny do gawędy wierszowanej)", Krzysztof Stępnik, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio F. Humaniora, vol. XXXI, Lublin 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Krzysztof Stępnik (aut. dzieła rec.) s. 337
"W orbicie literatury, teatru, kultury naukowej", Stefania Skwarczyńska, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Zawadzka Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 338
"Wokół Iredyńskiego, czyli wódka, kociak i pudło", Anna Błaszkiewicz, "Dialog" nr 7 (1980) : [recenzja] Joanna Zawadzka Anna Błaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 346
"Po >>Tangu<<", Jan Błoński, "Dialog" nr 8 (1980) : [recenzja] Joanna Zawadzka Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 346
">>Tango<< i dramaturgia modeli", Jan Błoński, "Dialog" nr 7 (1980) : [recenzja] Joanna Zawadzka Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 348
"Fredro na scenie w Bydgoszczy", Edward Stramowski, "Zeszyty Naukowe WSP Bydgoszcz". Studia Filologiczne z.5, Bydgoszcz 1979 : [recenzja] Joanna Zawadzka Edward Stramowski (aut. dzieła rec.) s. 349
"Kajetan Koźmian w świetle nowszych badań", Juliusz Willaume, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio F. Humaniora, vol. XXXI, Lublin 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Julian Willaume (aut. dzieła rec.) s. 351
"Wokół zagadek politycznych z czas,ów Sejmu Czteroletniego. Próba zestawienie incipitów i nie publikowane dotąd teksty", Oprac. J.Snopek, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Joanna Zawadzka s. 355
"Bibliografia polska. Cz.1. Bibliografia polska XIX stulecia. T.12. Litera J", Karol Estreicher, Red. K.Estreicher, Wyd.2, Kraków 1979 : [recenzja] Joanna Zawadzka Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 367
"Prawda i fikcja literacka w >>Pierwszym dniu wolności<<", Stanisław Dobrowolski, "Miesięcznik Literacki" nr 10 Joanna Zawadzka Stanisław Dobrowolski (aut. dzieła rec.) s. 371
"Ulubieniec muz. Opowieść o Klemensie Janickim", Stanisław Helsztyński, Wstęp R.Taborski, Warszawa 1981 : [recenzja] Joanna Zawadzka Stanisław Helsztyński (aut. dzieła rec.) s. 379
"Pierwsze lata życia >>przybłędów<,", Bogusław Sławomir Kunda, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1981) : [recenzja] Joanna Zawadzka Bogusław Sławomir Kunda (aut. dzieła rec.) s. 395
"Od baśni do prawdy. Szkice z dziejów literatury zachodniej dla dzieci i młodzieży", Anna Nikliborc, Warszawa 1981 : [recenzja] Joanna Zawadzka Anna Nikliborc (aut. dzieła rec.) s. 403
"Ja, głupi Słowianin", Alina Witkowska, Kraków 1980 : [recenzja] Joanna Zawadzka Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 422
"Archetyp poety jako zagadnienia nauki o literaturze", Andrzej Stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIX. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.119, Toruń 1981 : [recenzja] Joanna Zawadzka Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 427
"Odmiany konwencji w teatrze współczesnym. Na przykładzie inscenizacji >>Wyzwolenia<< Stanisława Wyspiańskiego", Mirosława Bukowska, Wrocław 1981 : [recenzja] Joanna Zawadzka Mirosława Bukowska (aut. dzieła rec.) s. 439
"Budowa świata przedstawionego w >>Jak daleko stąd, jak blisko<<", Tomasz Misiak, "Dialog" nr 1 (1982) : [recenzja] Joanna Zawadzka Tomasz Misiak (aut. dzieła rec.) s. 447
"Fotel recenzenta. Witold Noskowski, Jerzy Koller, Konstanty Troczyński", Dobrochna Ratajczak, Poznań 1981 : [recenzja] Joanna Zawadzka Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 449
"Stary Teatr. 1970-1975. /Album Joanna Zawadzka s. 451
"Rozmowy o teatrze", Zbigniew Taranienko, Warszawa 1981 : [recenzja] Joanna Zawadzka Zbigniew Taranienko (aut. dzieła rec.) s. 453