Znaleziono 12 artykułów

Jan Ciechowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenie prac doktorskich Jan Ciechowicz Eugeniusz Cyniak Stanisław Drożdż Józef Duk Józef Dynak Barbara Froissart Maria Jakimowicz Maria Januszewicz Andrzej Kaliszewski Hanna Krupińska-Łyp Jadwiga Kuczyńska Elżbieta Mikoś Marian Morawczyński Kazimierz Nowosielski Wiesław Olkusz Marta Pawlina-Meducka Dietrich Scholze Wojciech Stańczak Barbara Stelmaszczyk-Świontek Andrzej Szubert Helena Waszkiewicz Jerzy Winiarski Krzysztof Woźniakowski Anna Świrek s. 18-126
O różnych sposobach czytania "Lekcji teatralnej" Mickiewicza Jan Ciechowicz s. 21-34
Młodopolskie licytacje Jan Ciechowicz Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 163-166
Zbigniewa Osińskiego widzenie teatru Jan Ciechowicz Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 164-169
Irena Sławińska (1913-2004) Jan Ciechowicz s. 167-172
">>Pigmalion<< Jana Jakuba Rousseau w teatrze polskim", Jan Ciechowicz, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Jan Ciechowicz (aut. dzieła rec.) s. 176
„Cud w Kaliszu” : trzy sezony teatralne Izabelli Cywińskiej Jan Ciechowicz s. 183-191
"O krakowskich samotnikach", Jan Ciechowicz, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Joanna Zawadzka Jan Ciechowicz (aut. dzieła rec.) s. 221
"Aleksander Ładnowski na prowincji. Powtórki, sprostowania, znaleziska", Jan Ciechowicz, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum. Artium et Librorum. 8 ", Łódź 1987 : [recenzja] Maria Prussak Jan Ciechowicz (aut. dzieła rec.) s. 243
Ja jestem od teorii Jan Ciechowicz s. 247-250
"Sam na scenie. Teatr jednoosobowy w Polsce. Z dziejów forum dramatyczno-teatralnych", Jan Ciechowicz, Wrocław 1984 : [recenzja] Maria Prussak Jan Ciechowicz (aut. dzieła rec.) s. 334
Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza : Jan Data Jan Ciechowicz s. 636-637