Znaleziono 4 artykuły

Marian Morawczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenie prac doktorskich Jan Ciechowicz Eugeniusz Cyniak Stanisław Drożdż Józef Duk Józef Dynak Barbara Froissart Maria Jakimowicz Maria Januszewicz Andrzej Kaliszewski Hanna Krupińska-Łyp Jadwiga Kuczyńska Elżbieta Mikoś Marian Morawczyński Kazimierz Nowosielski Wiesław Olkusz Marta Pawlina-Meducka Dietrich Scholze Wojciech Stańczak Barbara Stelmaszczyk-Świontek Andrzej Szubert Helena Waszkiewicz Jerzy Winiarski Krzysztof Woźniakowski Anna Świrek s. 18-126
"Kiermasz wieśniacki Jana z Wychylówki i jego związki z piesnią ludową", Marin Morawczyński, "Literatura Ludowa" nr 1 Ewa Szary-Matywiecka Marian Morawczyński (aut. dzieła rec.) s. 213
Kto jest autorem "Synodu ministrów heretyckich"? Marian Morawczyński s. 221-238
"Kto jest autorem >>Synodu ministrów heretyckich<<?", Marian Morawczyński, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Marian Morawczyński (aut. dzieła rec.) s. 396