Znaleziono 10 artykułów

Eugeniusz Cyniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenie prac doktorskich Jan Ciechowicz Eugeniusz Cyniak Stanisław Drożdż Józef Duk Józef Dynak Barbara Froissart Maria Jakimowicz Maria Januszewicz Andrzej Kaliszewski Hanna Krupińska-Łyp Jadwiga Kuczyńska Elżbieta Mikoś Marian Morawczyński Kazimierz Nowosielski Wiesław Olkusz Marta Pawlina-Meducka Dietrich Scholze Wojciech Stańczak Barbara Stelmaszczyk-Świontek Andrzej Szubert Helena Waszkiewicz Jerzy Winiarski Krzysztof Woźniakowski Anna Świrek s. 18-126
"Zagadnienie analizy utworu literackiego na przykładzie >>Metodycznego rozbioru "Pana Tadeusza"<< T.Czapczyńskiego", Eugeniusz Cyniak, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Seria I z.104, Łódź 1974 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Eugeniusz Cyniak (aut. dzieła rec.) s. 186
Edycje szkolne "Biblioteki Komentarzy do Dzieł Stanisława Wyspiańskiego" Eugeniusz Cyniak s. 217-227
O intertekstualności w szkolnym odbiorze dzieła literackiego Eugeniusz Cyniak s. 261-277
"Działalność polonistyczna Juliusza Saloniego w dwudziestoleciu międzywojennym", Eugeniusz Cyniak, "Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Eugeniusz Cyniak (aut. dzieła rec.) s. 265
Działalność polonistyczna Juliusza Saloniego w dwudziestoleciu międzywojennym Eugeniusz Cyniak s. 271-283
"Polonista" pod redakcją Juliusza Saloniego : zarys problematyki Eugeniusz Cyniak s. 283-307
"Życie Literackie" (1937-1939, 1946-1948) w kręgu teorii badań literaturoznawczych Eugeniusz Cyniak s. 285-302
">>Polonista<< pod redakcją Juliusza Saloniego. Zarys problematyki", Eugeniusz Cyniak, "Prace Polonistyczne" S.38 (1982) : [recenzja] Dorota Buchwald Eugeniusz Cyniak (aut. dzieła rec.) s. 334
O książce Henryka Kurczaba "Pogranicza sztuk i konteksty literatury pięknej" Eugeniusz Cyniak s. 465-468