Znaleziono 118 artykułów

Krzysztof Zaleski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Twórczość Witolda Gombrowicza Krzysztof Zaleski s. 32-33
"O narratologii", Wincenty Grajewski, "Teksty" nr 6 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Wincenty Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 68
"Oddziaływanie literatury w perspektywie odbiorcy", Ryszard Handke, "Teksty" nr 6 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) s. 69
Inferno sentymentalne Krzysztof Zaleski s. 69-76
"Świat na krawędzi", Jan Z. Brudnicki, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jan Z. Brudnicki (aut. dzieła rec.) s. 72
"Drobiazgi z krytyki tekstu", Jerzy Axer, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 79
"Niebezpieczeństwa historii idei", Marcin Król, "Teksty" nr 6 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Marcin Król (aut. dzieła rec.) s. 80
"Słowo-perswazja-kultura masowa", Stanisław Barańczak, "Twórczość" nr 7 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 81
"Czas historyczny w powieściach A. Kuśniewicza i P. Wojciechowskiego", Bogdan Chełstowski, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Bogdan Chełstowski (aut. dzieła rec.) s. 85
">>Uwikłany-to ja<<", Jan Pieszczachowicz, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jan Pieszczachowicz (aut. dzieła rec.) s. 87
"Teatr studencki a badania folkloru", Jerzy Bielunas, "Literatura Ludowa" nr 1 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jerzy Bielunas (aut. dzieła rec.) s. 103
"Stanisława Pigonia refleksje nad kulturą i literaturą ludową", Roch Sulima, "Literatura Ludowa" nr 1 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 104
"O >>W Grzmiącej<< po latach", Tadeusz Błażejewski, "Prace Polonistyczne" S. XXIX (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Tadeusz Tadeusz Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 114
"Przez znaki. Granice autonomii sztuki poetyckiej. Na materiale polskiej poezji współczesnej", Edward Balcerzan, Poznań 1972 : [recenzja] Krzysztof Zaleski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 118
"Perswazje >>Perswazji<< (O retoryce felietonowej na przykładzie Hamiltona)", Stanisław Barańczak, "Teksty" nr 6 (1972) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 120
"Brzozowski i Meredith", Cezary Rowiński, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Cezary Rowiński (aut. dzieła rec.) s. 121
"Legenda napoleońska w powieściach Wacława Gąsiorowskiego", Barbara Gołębiowska, "Prace Polonistyczne" S.XXIX (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Barbara Gołębiowska (aut. dzieła rec.) s. 128
"Dokument i literatura", Roch Sulima, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 129
"Pasek i Kaczkowski", Antoni Jopek, "Ruch Literacki" z. 3 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Antoni Jopek (aut. dzieła rec.) s. 134
"Jeszcze jeden poeta >>pokolenia Kolumbów<<", Anna Kamieńska, "Twórczość" nr 5 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Anna Kamieńska (aut. dzieła rec.) s. 134
Polskie chucie Krzysztof Zaleski s. 136-146
"Dziwna historia awangardy (dokończenie)", Adam Ważyk, "Twórczość" nr 7 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 137
"Geneza i znaczenie ludowych powieści Kraszewskiego", Józef Mróżczyk, "Prace Polonistyczne" S.XXIX (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Józef Mróżczyk (aut. dzieła rec.) s. 144
"Przyroda jako świątynia i warsztat. Przyczynek do tradycji romantycznej polskich wierszy XX w. poświęconych przyrodzie", Heinrich Olschowsky, "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Heinrich Olschowsky (aut. dzieła rec.) s. 148
"Powaby nonsensu", Jacek Wegner, "Teksty" nr 1 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jacek Wegner (aut. dzieła rec.) s. 148
"H. Chyliński- >>poeta tygodnikowy<< z kręgu młodych pisarzy przedromantycznej Warszawy", Wiesław Pusz, "Prace Polonistyczne" S.XXIX (!973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 156
"W. S. Reymont i Romain Rolland", Franck L. Schoell, "Prace Polonistyczne" S.XXIX (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Franck Schoell (aut. dzieła rec.) s. 158
"Gombrowicz a ethos szlachecki", Jan błoński, "Teksty" nr 4 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 168
"Szkoła stylu. Eseje o tradycji poezji europejskiej", Zygmunt Kubiak, Warszawa 1972 : [recenzja] Krzysztof Zaleski Zygmunt Kubiak (aut. dzieła rec.) s. 173
"Wybór Baczyńskiego", Jerzy Jarzębski, "Twórczość" nr 10 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 173
Ze wszystkich stron słowa Krzysztof Zaleski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 176-179
Potulny Orfeusz Krzysztof Zaleski Roland Barthes (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"O rewizjonizmie historycznym w wiejskiej literaturze okresu międzywojennego", Zbigniew Anders, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" XI (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Zbigniew Anders (aut. dzieła rec.) s. 177
Sumienie krytyki poczciwej Krzysztof Zaleski s. 177-180
"Romantyzm >>zapomniany<< i >>niezapomniany<<", Maria Janion, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 178
"Debiuty poetyckie 1944-1960. Wiersze, autointerpretacje, opinie krytyczne", Jacek Kajtoch, Jerzy Skórnicki, Warszawa 1972 : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jacek Kajtoch (aut. dzieła rec.) Jerzy Skórnicki (aut. dzieła rec.) s. 178
Niezawodni Kolumbowie Krzysztof Zaleski s. 180-184
Alarm w żłobku Romantyków Nowych Krzysztof Zaleski s. 180-182
"Matecznik literacki", Arttur Sandauer, Kraków 9172 : [recenzja] Krzysztof Zaleski Arttur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 181
"Na marginesie >>Narkotyków<< i >>Niemytych dusz<< St. I. Witkiewicza", Anna Micińska, "Twórczość" nr 11 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Anna Micińska (aut. dzieła rec.) s. 182
Z mniemań Bohdana Drozdowskiego o poezji Krzysztof Zaleski s. 183-185
"Dzień powszedni literatury", Jan Koprowski, Łódź 1972 : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jan Koprowski (aut. dzieła rec.) s. 186
"Kordian pod baldachimem", Alina Kowalczykowa, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 186
"Filozofia społeczna St. I. Witkiewicza", Małgorzata Szpakowska, "Twórczość" nr 11 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 188
"Konfrontacja poetyk", Jerzy Faryno, "Teksty", nr 3 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) s. 189
"Diagram, mapa, metafora", Maria Renata Mayenowa, "Teksty" nr 5 (1973) : [recenzja] Maria Renata Mayenowa Krzysztof Zaleski s. 189
"Synkretyzm a kultura sarmacka", Janusz Tazbir, "Teksty" nr 4 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 190
"Romantyczne dziedzictwo w teologii", Leszek Kuc, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Leszek Kuc (aut. dzieła rec.) s. 192
"Intensywizm-zapomniany program modernistyczny", Tomasz Lewandowski, "Teksty" nr 1 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Tomasz Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 192
"O dzisiejszych normach czytania (znawców)", Janusz Sławiński, "Teksty", nr 3 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 193
"Pytania o znaki", Krzysztof Wolicki, "Teksty", nr 3 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Krzysztof Wolicki (aut. dzieła rec.) s. 195
"Z badań nad językiem i literaturą", Stanisław K. Papierkowski, Lublin 1972 : [recenzja] Krzysztof Zaleski Stanisław K. Papierkowski (aut. dzieła rec.) s. 196
"Z korespondencji Józefa Korzeniowskiego z Adamem Zawadzkim (1840-1860)", Dina S. Prokofiewa, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Dina S. Prokofiewa (aut. dzieła rec.) s. 196
"Nic-oprócz ludzi", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 197
"W perspektywie korepetycji", Małgorzata Baranowska, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 197
"Sarmatów drogi ku Europie. (Uwagi o początkowej fazie sarmatyzmu w sztuce polskiej)", Tadeusz Chrzanowski, "Teksty" nr 4 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Tadeusz Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 199
"Polskie chucie", Krzysztof Zaleski, "Teksty" nr 1 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Krzysztof Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 199
"Krwawy karnawał", Stanisław Barańczak, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 199
"Potworne dziecko, czyli kłopoty z historią", Ewa Bieńkowska, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Ewa Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 199
"Religijność sarmatyzmu a kwietyzm", Karol Górski, "Teksty" nr 4 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 200
"Stygnący popiół", Jan Błoński, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 201
"Nieczyste formy Różewicza", Tomasz Burek, "Twórczość", nr 7 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 203
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Mit o początku", Tomas Venclova, "Teksty" nr 4 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Tomas Venclova (aut. dzieła rec.) s. 204
"Lata literackiego terminowania Władysława Broniewskiego", Helena Karwacka, "Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Helena Karwacka (aut. dzieła rec.) s. 205
"Debiut warszawski i debiut łódzki Wiktora Dłużniewskiego", Aniela Kowalska, "Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 205
"Groteskowa struktura słowna >>Porfiriona Osiełka<<", Danuta Buttler, "Przegląd Humanistyczny", nr 6 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Danuta Buttler (aut. dzieła rec.) s. 205
"O śląskich opowiadaniach Poli Gojawiczyńskiej z tomu >>Powszedni dzień<<", Adela Kozołubowa, Opole 1973 : [recenzja] Krzysztof Zaleski Adela Kozołubowa (aut. dzieła rec.) s. 207
"Słowackiego mit o sobie", Maria Cieśla, "Teksty", nr 3 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Maria Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 207
"Ikar Hiobem", Krzysztof Dybciak, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Krzysztof Dybciak (aut. dzieła rec.) s. 207
"Romantyzm Stanisława Brzozowskiego", Janusz Pawłowski, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Janusz Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 208
"Elementy narracji i konstrukcji gawędowej w twórczości nowelistycznej A.Dygasińskiego", Barbara Dyduchowa, "Ruch Literacki" z.6 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Barbara Dyduchowa (aut. dzieła rec.) s. 209
"Przeklęta pamięć", Aleksander Fiut, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) s. 211
Korespondencja Bogdan Urbankowski Krzysztof Zaleski s. 211-212
">>Siła fatalna<< romantycznego gestu", Dobrochna Ratajczakowa, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Dobrochna Ratajczakowa (aut. dzieła rec.) s. 212
"O związkach między >>Niekochaną<< Adolfa Rudnickiego a >>Zazdrością i medycyną<< Michała Choromańskiego", Małgorzata Łuczko, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" XI (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Małgorzata Łuczko (aut. dzieła rec.) s. 213
">>Tak jest dziwnie, tak jest inaczej<<", Michał Głowiński, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 213
"Literatura Polski Ludowej. 1944-1964", Włodzimierz Maciąg, Warszawa 1973 : [recenzja] Krzysztof Zaleski Włodzimierz Maciąg (aut. dzieła rec.) s. 215
"Nad rękopisami >>Niobe<< i >>Wielkanocy Jana Sebastiana Bacha<<", Andrzej Drawicz, "Przegląd Humanistyczny", z. 6 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Andrze Drawicz (aut. dzieła rec.) s. 215
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Badania literackie nad XIX stuleciem", Maria Janion, "Teksty" nr 5 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 219
"Milka, Bittra, Velma", Jerzy Jarzębski, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 219
"Jakobin prawicy", Wojciech Karpiński, "Twórczość" nr 12 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Wojciech Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 221
"O przełomowości i przełomie romantycznym", Zofia Stefanowska, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 222
"Diabli wiedzą co, czyli Choromański", Hanna Kirchner, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Hanna Kirchner (aut. dzieła rec.) s. 223
"Wzory tradycji narodowej we współczesnej świadomości potocznej", Barbara Szacka, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Barbara Szacka (aut. dzieła rec.) s. 224
"Kobiety i konie", Tadeusz Kłak, "Teksty", nr 2 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 231
"Adolfa Brudnickiego król, hetman i pionek", Antoni Libera, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Antoni Libera (aut. dzieła rec.) s. 231
"Tren", Jacek Łukasiewicz, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 231
"Wszyscy piszą wiersze", Ryszard Matuszewski, "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 235
"Zabawa >>Karykaturami<<", Jan Michalik, "Ruch Literacki" z.6 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jan Michalik (aut. dzieła rec.) s. 235
"Bal i Arkadia - dwa kluczowe motywy liryki K. I. Gałczyńskiego", Adam Kulawik, "Przegląd Humanistyczny", nr 6 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) s. 237
"Dziennik Emila Zegadłowicza i Marii Koszyc", Władysław Studencki, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 239
"Reb Tojwie i świat", Tadeusz Nyczek, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 239
"Model wielkiej przygody. O >>Europie<< Jarosława Iwaszkiewicza", Jerzy Kwiatkowski, "Twórczość", nr 7 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 239
"O ucieczce Lema- z żalem", Andrzej Zgorzelski, "Teksty" nr 1 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Andrzej Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 240
"Współczesna poezja polska wobec tradycji romantyzmu", Czesław Zgorzelski, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 240
"Symboliczne triady >>Próchna<<", Jerzy Paszek, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 243
">>Nie buduję domów ani nie stawiam mostów<<", Janusz Pawłowski, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Janusz Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 243
"O muzyczności >>Niobe<< K. I. Gałczyńskiego", Lech Ludorowski, "Przegląd Humanistyczny", nr 6 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Lech Ludorowski (aut. dzieła rec.) s. 243
"Tuwim i Gałczyński po latach", Marian Piechal, "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Marian Piechal (aut. dzieła rec.) s. 245
"Tuwim, Gałczyński i Czechosłowacja", Jan Pilar, "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jan Pilar (aut. dzieła rec.) s. 245
"Martwa pogoda", Janusz Sławiński, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 255
"Białoszewskiego >>Pamiętnik z powstania warszawskiego<<", Zofia Stefanowska, "Teksty", nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 257
"Wieloznaczny ton liryki", Leszek Szaruga, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Leszek Szaruga (aut. dzieła rec.) s. 261
"Schopenhauer i chuć", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Teksty", nr 2 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 261
"Kamienny świat pod kamiennym niebem", Małgorzata Szpakowska, "Teksty" nr 4 (1973) :[recenzja] Krzysztof Zaleski Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 263
"Parnicki i sprawa polska", Maciej Szybist, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Maciej Szybist (aut. dzieła rec.) s. 263
"Działalność polonistyczna Juliusza Saloniego w dwudziestoleciu międzywojennym", Eugeniusz Cyniak, "Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Eugeniusz Cyniak (aut. dzieła rec.) s. 265
"Rygory spowiedzi", Stefan Treugutt, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Stefan Treugutt (aut. dzieła rec.) s. 267
"Nie zachowując proporcji", Adam Zagajewski, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Adam Zagajewski (aut. dzieła rec.) s. 271
"Rynek", Roman Zimand, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Roman Zimand (aut. dzieła rec.) s. 273
">>Tak rzecze Damon...<< (Młoda poezja po 1968 roku)", Andrzej K. Waśkiewicz, "Teksty", nr 3 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 289
"Pięćdziesiąt lat temu. Ptak z węgla", Adam Ważyk, "Twórczość", nr 7 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 289
"Inferno sentymentalne", Krzysztof Zaleski, "Teksty", nr 2 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Krzysztof Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 295
"Jaś koniki poił (uwagi o stylu erotyki ludowej)", Jerzy Bartmiński, "Teksty", nr 2 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 303
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Wybór studiów i rozpraw", t. 1: "O literaturze polskiej"; t. 2: "Optymizm i pesymizm polski. Studia z historii kultury", Ignacy Chrzanowski, wyboru dokonał Andrzej Biernacki, Warszawa 1971, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 534, 2 nlb. + 1 wklejka ilustr. oraz errata na wklejce; ss. 482, 2 nlb. + 1 wklejka ilustr. oraz errata na luźnej kartce : [recenzja] Krzysztof Zaleski Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 343-348
XI Konferencja Teoretycznoliteracka Pracowników Naukowych Polonistyki (Jurata, 1-6 lutego 1972) Krzysztof Zaleski s. 353-359
"Wędrując po tematach", t. 1: "Czasy"; t. 2: "Spuścizna"; t. 3: "Muzy", Kazimierz Wyka, Kraków 1971, Wydawnictwo Literackie, ss. 348; 444; 572 : [recenzja] Krzysztof Zaleski Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 369-373
"Sentymentalizm i pedanteria. O systemie estetycznym Karola Irzykowskiego", Wojciech Głowala, Wrocław 1972, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Travaux de la Société des Sciences et des Lettres de Wrocław, Seria A, Nr 152, redaktor tomu Władysław Floryan, sekretarz redakcji Helena Mrozowska, ss. 332 : [recenzja] Krzysztof Zaleski Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) s. 374-378