Znaleziono 23 artykuły

Wojciech Głowala

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Być sobie jednym" - i być autorytetem Wojciech Głowala s. 37-42
"O wierszach Karola Irzykowskiego", Wojciech Głowala, "Teksty" nr 2 (1975) : [recenzja] Marek Gumkowski Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) s. 93
Lęk i metoda Wojciech Głowala s. 105-121
Metafory genetystów Wojciech Głowala s. 112-120
O wierszach Karola Irzykowskiego Wojciech Głowala s. 114-126
"Sentymentalizm i pedanteria. O systemie estetycznym Karola Irzykowskiego", Wojciech Głowala, Wrocław 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) s. 120
"O klasyfikacji sztuk u Karola Irzykowskiego", Wojciech Głowala [w:] "Litteraria", Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) s. 132
Ze "Słownika współczesnych komunałów krytycznoliterackich" Wojciech Głowala s. 132-143
Dwa przęsła "mostów błękitnych" Jerzy Paszek Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) s. 140-145
Nauka, utopia i rzeczywistość : gęba paszkwilanta Wojciech Głowala s. 142-150
"Ze >>Słownika współczesnych komunałów krytycznoliterackich<<", Wojciech Głowala, "Teksty" z.2 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) s. 154
Dwie małe próby Wojciech Głowala s. 155-159
Pomyłka gatunkowa Wojciech Głowala Bogdan Rogatko (aut. dzieła rec.) s. 167-172
Berent dla trzech Wojciech Głowala Wacław Berent (aut. dzieła rec.) s. 168-172
"Lęk i metoda", Wojciech Głowala, "Teksty" nr 6 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) s. 172
"Karol Irzykowski : życie i twórczość", t. 1-3, Barbara Winklowa, Kraków 1987-1994 : [recenzja] Wojciech Głowala Barbara Winklowa (aut. dzieła rec.) s. 173-179
"Irzykowski o miejscu literatury w kulturze : komunikat", Wojciech Głowala, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) s. 201
Do Redakcji "Tekstów Drugich" w Warszawie Wojciech Głowala Dominik Lewiński s. 218-219
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Eseje i studia o literaturze", Stanisław Brzozowski, wybór, wstęp i opracowanie Henryk Markiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990 : [recenzja] Wojciech Głowala Stanisław Brzozowski (aut. dzieła rec.) Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 298-304
"Karol Irzykowski teoretyk filmu", Aleksander Kumor, Warszawa 1965, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, z prac Zakładu Historii i Teorii Filmu, ss. 260 : [recenzja] Wojciech Głowala Aleksander Kumor (aut. dzieła rec.) s. 356-364
"Wybór pism krytycznych", Stanisław Lack, przedmowa, wybór tekstów i komentarze: Wojciech Głowala, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) Stanisław Lack (aut. dzieła rec.) s. 373-380
"Sentymentalizm i pedanteria. O systemie estetycznym Karola Irzykowskiego", Wojciech Głowala, Wrocław 1972, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Travaux de la Société des Sciences et des Lettres de Wrocław, Seria A, Nr 152, redaktor tomu Władysław Floryan, sekretarz redakcji Helena Mrozowska, ss. 332 : [recenzja] Krzysztof Zaleski Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) s. 374-378
"Młodopolska wyobraźnia metakrytyczna", Wojciech Głowala, Wrocław 1985 : [recenzja] Jerzy Paszek Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) s. 387-392