Znaleziono 195 artykułów

Ewa Szary

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Z zagadnień konstrukcji świata przedstawionego w prozie współczesnej. / Film a literatura Ewa Szary Maria Marcjan (aut. dzieła rec.) s. 91
"Literatura widziana poprzez film i telewizję", Jan Trzynadlowski [w:] "Litteraria.Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka", Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 93
"Poetyka popularnej liryki miłosnej XVII wieku w Polsce", Jadwiga Kotarska, Gdańsk 1970 : [recenzja] Ewa Szary Jadwiga Kotarska (aut. dzieła rec.) s. 94
"Autonarracja w powieściach Franza Kafki", Martin Walser, "Miesięcznik Literacki" R.VII (1972) : [recenzja] Ewa Szary Martin Walser (aut. dzieła rec.) s. 95
"Gra miłości i śmierci w liryce Leśmiana", Eugeniusz Czaplejewicz [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Ewa Szary Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 96
"O metaforze", Andrzej Bogusławski, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Andrzej Bogusławski (aut. dzieła rec.) s. 99
"Wiatr-odpowiednik stanów duchowych. O pewnej romantycznej metaforze", H. Abrams Meyer, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary H. Abrams Meyer (aut. dzieła rec.) s. 99
"Czescy tłumacze Norwida", Krystyna Kardyni-Pelikánová, "Prace Polonistyczne", S. 29 (1973) : [recenzja] Ewa Szary Krystyna Kardyni-Pelikánová (aut. dzieła rec.) s. 102
"Mit i znak. Eseje", Roland Barthes, Warszawa 1971 : [recenzja] Ewa Szary Roland Barthès (aut. dzieła rec.) s. 102
"Rytmika polskich pieśni ludowych", Ludwik Bielawski, Kraków 1970 : [recenzja] Ewa Szary Ludwik Bielawski (aut. dzieła rec.) s. 102
"Małe i wielkie metafory", Maria Grzędzielska, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Maria Grzędzielska (aut. dzieła rec.) s. 103
"Semantyka śmiełej metafory", Harald Heinrich, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Harald Heinrich (aut. dzieła rec.) s. 103
"Autokomentarz w powieści. (Na przykładzie >>Gór nad czarnym morzem<< Wilhelma Macha)", Jerzy Poradecki, "Prace Polonistyczne" S. XXIX (1973) : [recenzja] Ewa Szary Jerzy Poradecki (aut. dzieła rec.) s. 104
"Z historii i teorii literatury", Konrad Górski, Warszawa 1971 : [recenzja] Ewa Szary Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 104
"Pojęcie >>formy<< u Gombrowicza", Jerzy Jarzębski, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 105
"Taniec i śmiech w poezji Leśmiana", Eugeniusz Czaplejewicz, "Miesięcznik Literacki" R. 7 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 106
"Nowoczesne odmiany formy litanijnej", Pavol Wincer [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Ewa Szary Pavol Wincer (aut. dzieła rec.) s. 106
"Zagadnienia biografii literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej", Maria Jasińska, Warszawa 1971 : [recenzja] Ewa Szary Maria Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 106
"Metafora w poezji Broniewskiego", Bohdan Drozdowski, "Miesięcznik Literacki" R. 7 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Bohdan Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 108
"Wśród znaków i struktur. Wybór szkiców", Jan Mukarovsky, Warszawa 1971 : [recenzja] Ewa Szary Jan Mukarovsky (aut. dzieła rec.) s. 108
"Śladami wielkich mówców. Z teorii i praktyki wygłaszania przemówień", Władysław Dajewski, Kraków 1970 : [recenzja] Ewa Szary Władysław Dajewski (aut. dzieła rec.) s. 110
"Sytuacja narracyjna i epicki czas przeszły", Franz Stanzel, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 4 : [recenzja] Ewa Szary Franz Stanzel (aut. dzieła rec.) s. 110
"Równowazniki zdania w >>Agaj-Hanie<< Krasińskiego", Tadeusz Brajerski, Lublin 1971 : [recenzja] Ewa Szary Tadeusz Brajerski (aut. dzieła rec.) s. 112
"Millenaryzm i mesjanizm religijny a romantyczny mesjanizm polski. Zarys problematyki", Andrzej Walicki, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 113
"Główne problemy wiedzy o literaturze", Henryk Markiewicz, Kraków 1970 : [recenzja] Ewa Szary Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 114
"Ballada", Ireneusz Opacki, Czesław Zgorzelski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Ewa Szary Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 115
"Porównanie- gradacja- metafora", Anna Wierzbicka, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Anna Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 115
"Już u starożytnych... Z konwencji przedstawiania ludzi genialnych w powieści biograficznej", Maria Jasińska, Lublin 1971 : [recenzja] Ewa Szary Maria Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 116
"Sztuka interpretacji. Wybór i opracowanie...", Henryk Markiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 116
"Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia", Henryk Markiewicz, Kraków 1970 : [recenzja] Ewa Szary Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 116
"Teoria literatury", René Wiellek, Austin Warren, Warszawa 1970 : [recenzja] Ewa Szary Austin Warren (aut. dzieła rec.) René Wiellek (aut. dzieła rec.) s. 118
"Rola szyku wypowiadzeń w spójności tekstu literackiego", Zofia Klimaj, Lublin 1971 : [recenzja] Ewa Szary Zofia Klimaj (aut. dzieła rec.) s. 118
"Liryka jako subiektywny obraz świata i przezyć poety", Edward Balcerzan, "Nurt", nr 11 (1970) : recenzja] Ewa Szary Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 118
"Pozycja narratora w powieściach tendencyjnych Elizy Orzeszkowej", Anna Martuszewska, Gdańsk 1970 : [recenzja] Ewa Szary Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 118
"Medytacje semantyczne", Anna Wierzbicka, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 9 ; "Choć każdy w sobie cień pięknego nosi", Anna Wierzbicka, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 10; "Kiedy krytycy uderzają w najwyższy ton", Anna Wierzbicka, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 12 : [recenzja] Ewa Szary Anna Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 118
"Z problemów rytmiki wiersza Zygmunta Krasińskiego", Stanisław Balbus, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 4 : [recenzja] Ewa Szary Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) s. 120
"Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego", Aleksander Wilkoń, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Aleksander Wilkoń (aut. dzieła rec.) s. 120
"Trwałość tematu wobec zmienności konwencji", Zbigniew Barański, "Nurt", nr 11 (1970) : [recenzja] Ewa Szary Zbigniew Barański (aut. dzieła rec.) s. 120
"Czas w powieściach Parnickiego", Małgorzata Czermińska, Wrocław 1972 : [recenzja] Ewa Szary Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) s. 122
"Iwo Gall w nurciepolskiej myśli teatralnej", Urszula Asnyk, Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Urszula Asnyk (aut. dzieła rec.) s. 122
"Paszkwil i pamflet", Henryk Markiewicz, Lublin 1971 : [recenzja] Ewa Szary Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 122
"Strumień świadomości - techniki", Robert Humphrey, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 4 : [recenzja] Ewa Szary Robert Humphrey (aut. dzieła rec.) s. 122
"Medytacje semantyczne. Jak ludzie opisuja uczucia", Anna Wierzbicka, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 5 : [recenzja] Ewa Szary Anna Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 123
"O stylistyce utworów mówionych", Józef Mayen, Wrocław 1972 : [recenzja] Ewa Szary Józef Mayen (aut. dzieła rec.) s. 124
"Formy przebiegu narracji", Eberhard Lammert, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 4 : [recenzja] Ewa Szary Eberhard Lammert (aut. dzieła rec.) s. 124
"Symbolistyczna koncepcja poezji", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 4 : [recenzja] Ewa Szary Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 124
"Nad przekładami Juliana Tuwima z Pasternaka i Swietłowa", Jerzy Faryno [w:] "Po obu stronach granicy. Z powiązań kulturalnych polsko-radzieckich w XX-leciu międzywojennym", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Warszawa 1972 : [recenzja] Ewa Szary Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) s. 124
"Alegoria w "Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego" Mikołaja Reja", Anna Krzewińska, Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Anna Krzewińska (aut. dzieła rec.) s. 124
"W kręgu zagadnień recepcji twórczości nowatorskiej. / Na przykładzie prozy Leopolda Buczkowkiego Ewa Szary Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 124
"Problematyka socjologiczna wspomnień działaczy Gwardii Ludowej i Armii Ludowej", Janusz Goćkowski [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Janusz Goćkowski (aut. dzieła rec.) s. 124
"Epos a powieść", Michał Bachtin, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 3 : [recenzja] Ewa Szary Michał Bachtin (aut. dzieła rec.) s. 125
"Z problematyki wzorca i parodii. Na marginesie twórczości Stanisława Lema. / Komunikat Ewa Szary Maria Marcjan (aut. dzieła rec.) s. 126
"O świadomości słowiańskiej Andrzeja Frycza-Modrzewskiego", Tomasz Fijałkowski, "Prace Polonistyczne" S. XXIX (1973) : [recenzja] Ewa Szary Tomasz Fijałkowski (aut. dzieła rec.) s. 126
"Z zagadnień struktury czasowej utworów epickich", Aleksander Labuda, Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Aleksander Labuda (aut. dzieła rec.) s. 126
"Literatura a obyczaj. / "Choroba romantyczna" w pamiętnikach i dokumentach I połowy XX wieku Ewa Szary Janina Kamionkowa (aut. dzieła rec.) s. 126
Dyskusja Małgorzata Baranowska Maria Janion Zbigniew Jarosiński Marian Płachecki Zofia Stefanowska Ewa Szary Janusz Sławiński Halina Walfisz Andrzej Walicki Roman Zimand Stefan Żółkiewski s. 126-138
"Znaki przestrzeni teatralnej w >>Krakusie<< Norwida", Irena Sławińska, Lublin 1971 : [recenzja] Ewa Szary Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 126
"Użycie zaimków osobowych w powieści", Michel Butor, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 3 : [recenzja] Ewa Szary Michel Butor (aut. dzieła rec.) s. 127
"Glossa socjotechniczna do Henryka V pióra Williama Shakespeare'a", Janusz Goćkowski [w:] "Litteraria. Teoria Literatury- Metodologia- Kultura-Humanistyka", Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Janusz Goćkowski (aut. dzieła rec.) s. 127
"Ballada we współczesnej poezji polskiej. / Z zagadnień przemian świadomości gatunkowej Ewa Szary Grażyna Szymczyk (aut. dzieła rec.) s. 128
"Odbiorca teatralny wobec nowatorskich propozycji. / Na marginesie Warszawskiego Teatru Artystycznego Ewa Szary Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 128
"Pojęcie socjologiczne w metajęzyku analizy dzieła literackiego.", František Miko [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary František Miko (aut. dzieła rec.) s. 128
"Relacje osobowe w literackiej komunikacji", Aleksandra Okopień-Sławińska [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 128
"Sen o >>złotym wieku<<", Jerzy Jarzębski, "Teksty" nr 2 (1973) : [recenzja] Ewa Szary Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 130
"Polska geneza powieści warsztatowej", Teresa Cieślikowska [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Ewa Szary Teresa Cieślikowska (aut. dzieła rec.) s. 130
"Czytelnictwo a różnice kulturowe", Anna Pawełczyńska [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Anna Pawełczyńska (aut. dzieła rec.) s. 130
"O czynnikach gawędowych w prozie Ksawerego Pruszyńskiego", Elżbieta Kościukiewicz, "Ruch Literacki" R. 13 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Elżbieta Kościukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 130
"Rola odbiorcy w procesie przekładu literackiego", Anton Popovič [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Anton Popovič (aut. dzieła rec.) s. 130
"Tradycja i "rewolucja" w doktrynie poetyckiej T.S.Eliota, Grażyna Bystydzieńska,"Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Nauki filozoficzne i humanistyczne" vol. XXII (1967) : [ recenzja] Ewa Szary Grażyna Bystydzieńska (aut. dzieła rec.) s. 130
"Koncepcja szczęścia w powieści Marii Dąbrowskiej "Noce i dnie", Ewa Borowiecka, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Nauki filozoficzne i humanistyczne" vol. XXII (1967) : [recenzja] Ewa Szary Ewa Borowiecka (aut. dzieła rec.) s. 130
"O klasyfikacji sztuk u Karola Irzykowskiego", Wojciech Głowala [w:] "Litteraria", Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) s. 132
"O gatunkach polskiej poezji futurystycznej. (Komunikat)", Grzegorz Gazda [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Ewa Szary Grzegorz Gazda (aut. dzieła rec.) s. 132
"Pisarz wobec kultury masowej. / Wybrane problemy polskiej autorefleksji literackiej lat 1956-1966 Ewa Szary Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) s. 132
"Socjologia literatury a poetyka historyczna", Janusz Sławiński [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 132
"Elementy realizmu i fantastyki w "Niewidzialnym człowieku" H.G. Wellsa", Andrzej Zgorzelski, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Nauki filozoficzne i humanistyczne" vol. XXII (1967) ; [recenzja] Ewa Szary Andrzej Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 132
"Teatr szkolny Amosa Komeńskiego", Zdzisław Smoluchowski, "Nurt", nr 8 (1970) : [recenzja] Ewa Szary Zdzisław Smoluchowski (aut. dzieła rec.) s. 132
"Próba gatunkowego określenia >>mirohładów<< - >>słopiewni<<", Henryk Pustkowski [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Ewa Szary Henryk Pustkowski (aut. dzieła rec.) s. 134
"Interpretacyjne propozycje", Jan Kurowicki, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Jan Kurowicki (aut. dzieła rec.) s. 134
"O konwencji teatralnej", Sławomir Świontek [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Sławomir Świontek (aut. dzieła rec.) s. 134
"Informacje statystyczne o pisarzach, którzy debiutowali w latach 1900-1950", Aleksander Wallis [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Aleksander Wallis (aut. dzieła rec.) s. 134
"Zagadnienie tzw. "języka filmowego", Marek Koterski, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Marek Koterski (aut. dzieła rec.) s. 134
"Przeobrażenia nowoczesnej powieści", Erich Kahler, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 3 : [recenzja] Ewa Szary Erich Kahler (aut. dzieła rec.) s. 135
"Kunszt wieloznaczności", Michał Głowiński, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 3 : [recenzja] Ewa Szary Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 135
"Pułapki socjologii literatury", Roman Zimand [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Roman Zimand (aut. dzieła rec.) s. 136
"Biała tragedia Norwida", Sławomir Świontek [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Ewa Szary Sławomir Świontek (aut. dzieła rec.) s. 136
"O funkcjach narracji autotematycznej", Aleksander Labuda, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Aleksander Labuda (aut. dzieła rec.) s. 136
"Badania kultury literackiej i funkcji społecznych literatury", Stefan Żółkiewski [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 136
"O funkcjach semantycznych mowy zależnej", Witold Marciszewski, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Witold Marciszewski (aut. dzieła rec.) s. 136
"Kształtowanie przestrzeni i symbolika przestrzenna w sztuce narracyjnej", Herman Meyer, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 3 : [recenzja] Ewa Szary Herman Meyer (aut. dzieła rec.) s. 137
"Język poetycki współczesnej poezji. / Próba opisu i interpretacji Ewa Szary Maria Pawlikowska (aut. dzieła rec.) s. 138
"Modele literatury współczesnej we wczesnym okresie jej rozwoju", Stefan Żółkiewski [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 138
"O niektórych problemach aforystyki", Kazimierz Orzechowski, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Kazimierz Orzechowski (aut. dzieła rec.) s. 138
"Literatura- muzyka- plastyka. Antologie i kontrasty", Henryk Dubowik [w:] "Szkice z historii i teorii literatury", Poznań 1971 : [recenzja] Ewa Szary Henryk Dubowik (aut. dzieła rec.) s. 138
"Teoria prawdopodobieństwa w badaniach rytmu wiersza", Aleksander Prochorow, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Ewa Szary Aleksander Prochorow (aut. dzieła rec.) s. 139
"Teoria i praktyka. / Wokół Leśmianowskiej wizji teatru Ewa Szary Krzysztof Miklaszewski (aut. dzieła rec.) s. 140
"Sny i poetyka", Aleksandra Okopień-Sławińska, "Teksty" R. 2 (1973) : [recenzja] Ewa Szary Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 140
"Polska szopka polityczna 1925-1939. / Z zagadnień poetyki Ewa Szary Sławomir Winkowski (aut. dzieła rec.) s. 140
"Z badań nad społeczną świadomością literacką", Jan Trzynadlowski, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 140
"Wyznaczniki powieści egzotycznej", Jan Panasewicz [w:] "Szkice z historii i teorii literatury", Poznań1971 : [recenzja] Ewa Szary Jan Panasewicz (aut. dzieła rec.) s. 140
"Język warstw kulturalnych a język literacki. Jego szczególne funkcje /... Ewa Szary Jan Panasewicz (aut. dzieła rec.) s. 140
"Słowotwórstwo na usługach filozofii", Ewa Olkuśnik, Warszawa 1971 : [recenzja] Ewa Szary Ewa Olkuśnik (aut. dzieła rec.) s. 142
"Bestiarium Laurèamonta", Gaston Bachelard, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Gaston Bachelard (aut. dzieła rec.) s. 142
"Powieść jako metodologia poznania. / Zagadnienia wybrane Ewa Szary Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 142
"Szkoła praska i statystyczna teoria języka poetyckiego", Lubomir Doleżel, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Lubomir Doleżel (aut. dzieła rec.) s. 142
"O języku poetyckim", Jerzy Faryno, "Pamiętnik Literacki" R.63 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) s. 142
"O pojęciu tekstu", Jurij M. Lotman, "Pamiętnik Literacki" R.63 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Jurij M. Lotman (aut. dzieła rec.) s. 144
"Zakres pojęcia "literatura" a faktyczny materiał badań literackich", Stanisław Dąbrowski, "Pamiętnik literacki", R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 144
"O Reymoncie u Łużyczan", Alojzy St. Matyniak, "Prace Polonistyczne" S.XXIX (1973) : [recenzja] Ewa Szary Alojzy St. Matyniak (aut. dzieła rec.) s. 144
"Kultura jako system semiotyczny", Jerzy Faryno, " Nurt" nr 11 (1971) : [recenzja] Ewa Szary Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) s. 144
"Bycie w biegu", Janina Abramowska, "Nurt" nr 11 (1971) : [recenzja] Ewa Szary Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) s. 144
"Język poetycki- forma i funkcje", Ivan Fónagy, "Pamiętnik Literacki" R.63 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Ivan Fónagy (aut. dzieła rec.) s. 144
"Wprowadzenie", Michał Głowiński, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 146
"Hugo", Georges Poulet, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Georges Poulet (aut. dzieła rec.) s. 146
"Językowe podstawy poetyki Tadeusza Różewicza", Heinrich Olschowsky, "Pamiętnik Literacki" R.63 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Heinrich Olschowsky (aut. dzieła rec.) s. 146
"Sztuka interpretacji. (Wybór i oprac. H. Markiewicz), tom II", Wrocław 1973 : [recenzja] Ewa Szary s. 146
"Metafora", Max Black, "Pamiętnik Literacki" R. LXII (1971) : [recezja] Ewa Szary Max Black (aut. dzieła rec.) s. 146
"Analiza strukturalna tekstu literackiego", Borys Jegorow, "Nurt" nr 11 (1971) : [recenzja] Ewa Szary Borys Jegorow (aut. dzieła rec.) s. 146
"Porozumiewanie się i teatr", Jean-Pierre Richard, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Jean-Pierre Richard (aut. dzieła rec.) s. 148
"O liryzmie filozoficznym Fiodora Tiutczewa", Wsiewołod Griechniow, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971) : [recenzja] Ewa Szary Wsiewołod Griechniow (aut. dzieła rec.) s. 148
"Próba lingwistycznej interpretacji tropów. / Matafora Ewa Szary J. T. Czerkasowa (aut. dzieła rec.) s. 148
"Teoria literatury w Polsce w latach 1945-1970", Jan Trzynadlowski, "Acta Universitatis Wratislaviensis", T. 14 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 150
"Preliminaria do "Klechd" Leśmiana", Roman Zimand, Warszawa 1971 : [recenzja] Ewa Szary Roman Zimand (aut. dzieła rec.) s. 150
"Tropy", Heinrich Lausberg, "Pamietnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Heinrich Lausberg (aut. dzieła rec.) s. 150
"Obrazowość i wolne skojarzenia", Marcus B. Hester, "Pamiętnik Literacki" R. LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Marcus B. Hester (aut. dzieła rec.) s. 150
"Słowo się zwolna w brzmieniu przeistacza", czyli o autotematycznej twórczości Juliana Tuwima", Jadwiga Sawicka, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971) : [recenzja] Ewa Szary Jadwiga Sawicka (aut. dzieła rec.) s. 150
"O języku "lingwistycznej" poezji, Tymoteusza Karpowicza", Hanna Walińska, "Nurt" nr 3 (1971) : [recenzja] Ewa Szary Hanna Walińska (aut. dzieła rec.) s. 152
"Antologia i metafora w nauce, poezji i filozofii", Chaim Perelman, "Pamiętnik Literacki" R. LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Chaim Perelman (aut. dzieła rec.) s. 152
"Teorie perspektyw narratora. Analiza stanowisk badawczych", Stanisław Eile, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN" R. IX (1971) : [recenzja] Ewa Szary Stanisław Eile (aut. dzieła rec.) s. 152
"Osobowość Słowackiego na podstawie psychologicznej analizy jego utworów dramatycznych", Stanisław Siek, Warszawa 1970 : [recenzja] Ewa Szary Stanisław Siek (aut. dzieła rec.) s. 154
"Retoryka i ideologia w "Tajemnicach Paryża" Eugeniusza Sue", Umberto Eco, "Pamiętnik Literacki" R. LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Umberto Eco (aut. dzieła rec.) s. 154