Znaleziono 17 artykułów

Grzegorz Gazda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytut Teorii Literatury, Teatru i Filmu Uniwersytetu Łódzkiego Grzegorz Gazda s. 1-6
Streszczenia prac doktorskich Józef Bar Aleksandra Budreoka Jan Data Janina Formanowicz Grzegorz Gazda Gabriela Gradowska Zdzisław Grzegorski Władysław Hendzel Maryla Hopfinger Irena Kadulska Michał Kaziów Zbigniew Kośmiński Krystyna Krzemień-0jak Erazm Kuźma Jerzy Z. Maciejewski Irena Mierzwa Zofia Mocarska-Tycowa Józef Ondrusz Elżbieta Past Bożena Pikała Kamila Rudzińska Gertruda Wichary Alfred Wolny Maria Woźniakiewicz-Dziadosz Piotr Żbikowski s. 19-80
Tuwim i awangarda Grzegorz Gazda s. 21-34
Eco - nasz współczesny Grzegorz Gazda s. 65-74
Humanistyczne manifesty teoretyków literatury : (zamiast recenzji) Grzegorz Gazda Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) Teresa Walas (aut. dzieła rec.) s. 109-114
"Funkcja prymitywu i egzotyki w literaturze międzywojennej", Grzegorz Gazda [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939", Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Grzegorz Gazda (aut. dzieła rec.) s. 124
O "romansie brukowym i innych rzeczach wzgardzonych" Grzegorz Gazda Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 129-132
"O gatunkach polskiej poezji futurystycznej. (Komunikat)", Grzegorz Gazda [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Ewa Szary Grzegorz Gazda (aut. dzieła rec.) s. 132
"Poezja walką. (Z problemów poetyk >>Ziemi na lewo<< i >>Trzech salw<<)", Grzegorz Gazda, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Grzegorz Gazda (aut. dzieła rec.) s. 169
"Funkcja artystyczna pastorałek w twórczości Tytusa Czyżewskiego i Jerzego Harasymowicza", Grzegorz Gazda, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Grzegorz Gazda (aut. dzieła rec.) s. 199
"Architektonika graficzna poetyckiego utworu drukowanego", Grzegorz Gazda, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Grzegorz Gazda (aut. dzieła rec.) s. 199
Sławomir Świontek (30 listopada 1942 - 21 marca 2001) Grzegorz Gazda s. 231-236
"Futuryzm w Polsce", Grzegorz Gazda, Wrocław 1974 : [recenzja] Marian Płachecki Grzegorz Gazda (aut. dzieła rec.) s. 251
Reymont i "sfery wyświetlające" Grzegorz Gazda s. 277-283
Profesor Stefania Skwarczyńska (1902-1988) Grzegorz Gazda s. 305-312
"Les avant-gardes littéraires au XXe siècle", publié par le Centre d'Étude des Avant-gardes Littéraires de l'Université de Bruxelles sous la direction de Jean Weisgerber, Budapest 1984 : [recenzja] Grzegorz Gazda Jean Weisgerber (aut. dzieła rec.) s. 388-397
"Futuryzm w Polsce", Grzegorz Gazda, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XXXV, komitet redakcyjny; Janusz Sławiński (red. naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński, ss. 140 : [recenzja] Jolanta Ługowska Grzegorz Gazda (aut. dzieła rec.) s. 425-433